אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
header_1
עורכי הדין     |     תחומי עיסוק     |     אודות GS     |     כתבו לנו
main
טל עצמון
ירון סבר
שגית שובל מוקד

אופציות עובדים בימי הקורונה (ואחריהם)

 
לקוחות יקרים,

משבר וירוס הקורונה העולמי הביא עימו ירידה חדה בשווי השוק של מניות חברות ציבוריות ופרטיות וירידה בהכנסותיהן ובתזרים המזומנים שלהן. כתוצאה מכך, חברות רבות פעלו לאחרונה לצמצום הוצאותיהן ו"חישוב מסלול מחדש". הדבר כולל, בין היתר, הפחתות שכר רוחביות, קיצוצים שונים בהטבות לעובדים והוצאה של עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת). בנוסף לכל אלה, כתוצאה מהירידה בשוק המניות, התגמול שניתן לעובדים בדמות אופציות יצא משמעותית 'מחוץ לכסף', והפך במהרה לבלתי רלוונטי ככלי לתימרוץ לטווח הרחוק. 

יחד עם זאת, ברור כי קיימת חשיבות רבה בשימור כוח אדם איכותי, מוכשר ומיומן לטווח הארוך - דווקא בעיתות משבר. שימור הון אנושי זה ישפיע במידה רבה על היכולת לחזור במהירות למסלול הצלחה, רווחיות ועליה בשווי המניה. 

כיצד אפשר לשמר כוח אדם איכותי בתקופות מאתגרות בהן שווי המניה נמוך וקיים מחסור במזומנים? כיצד ניתן לרתום את המנהלים והעובדים המוערכים לעבודה מאומצת גם בתנאים משתנים? כיצד דואגים שהתגמול ההוני ימשיך להיות אפקטיבי ומה צריך לדעת על אופציות בתקופה זו? 

 
להלן מספר אלטרנטיבות שניתן להחיל על אופציות עובדים בתקופת משבר הקורונה:

1. הפחתת מחיר מימוש של אופציות שהוענקו (repricing) - ניתן להפחית את מחיר המימוש של האופציות, כך שתהינה שוב אטרקטיביות ומתמרצות. פעולה זו אינה משפיעה על תזרים המזומנים של החברה והיא מגלמת פוטנציאל לרווח עתידי. 

2. הענקת אופציות חדשות במחיר מימוש נמוך (או הענקה של RSUs ללא מחיר מימוש) - ניתן לנצל את המשבר ולהעניק אופציות חדשות עם מחיר מימוש המתבסס על שווי השוק הנמוך, או להעניק RSUs. הענקה זו אינה משפיעה על תזרים המזומנים של החברה והיא מגלמת פוטנציאל לרווח עתידי.

3. הארכת תקופת המימוש של אופציות (לרבות בסיום העסקה) - ניתן להאריך את תקופת המימוש של האופציות על-מנת לאפשר מימוש למניות כאשר שווי המניה יעלה והאופציות תהיינה שוב ב'תוך הכסף'.

4. שינוי תנאי הבשלה של תגמול הוני תלוי ביצועים - במצב של משבר, יעדים שאושרו בתחילת השנה כתנאי להבשלת תגמול הוני אינם רלוונטיים עוד. במקרים אלו, יש לשקול לעדכן יעדים אלו. 

5. קביעת המשך / הפסקת הבשלה בחל"ת - מרבית תוכניות התגמול ההוני קובעות כי תקופת החל"ת לא תמנה במניין הימים לצורך הבשלה. חברה המעוניינת בכך יכולה להחליט על חריג לכלל זה כאשר היציאה לחל"ת היא על רקע משבר הקורונה ובכך להיטיב עם עובדיה.

בטרם בחירה בפעולה הרצויה, יש להיוועץ לגבי אופן ביצוע הפעולה והאישורים הנדרשים  בגינה (למשל, לגבי נושאי משרה), לגבי השלכות מס והשלכות אחרות (לעיתים יש צורך ברולינג מרשות המיסים), וכן יש להיוועץ לגבי התאמות אפשריות בתנאי מדיניות התגמול של החברה, ולגבי עמידה בהוראות חוק ניירות ערך, דיווחים נדרשים לציבור, וכיוצא בזה. 

כמו כן, נבקש לעדכנכם בעניין טווח הזמנים לקבלת אישור לתוכנית תגמול הוני עם נאמן והפקדה בידי נאמן 102 - רשות המיסים הודיעה כי עקב משבר הקורונה תוארך התקופה (בת 90 הימים) שבה היא מחויבת להודיע על אישור תוכנית תגמול הוני במסלול עם נאמן. בנוסף, אישרה רשות המיסים לנאמנים כי הסכמי האופציות שיש להפקידם בנאמנות תוך 90 ימים, יופקדו בנאמנות בתוך תקופה ארוכה יותר, בתנאים מסוימים.
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד טל עצמון, ראש מחלקת מיסים, בדוא"ל: tal.atsmon@goldfarb.com, או אל עו"ד ירון סבר, סגן ראש מחלקת מיסים, בדוא"ל: yaron.sever@goldfarb.com, או אל עו"ד שגית שובל-מוקד, שותפה במחלקה, בדוא"ל: sagit.shoval-moked@goldfarb.com או בטלפון 03-608-9161.