header_1
עורכי הדין     |     תחומי עיסוק     |     אודות GS     |     כתבו לנו
 
main
עדית רייטר
אורנה ורכובסקי
שגיב חנין
משבר הקורונה - תקנות שעת חירום בעניין רישוי עסקים והיתרים רגולטורים
לקוחות יקרים, 

אמש, יום ד' (25.3.2020), נחתמו ופורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), התש"ף-2020 (ק"ת 8418).

תקנות אלו מתייחסות באופן גורף לכלל הרישיונות והאישורים הרגולטוריים הניתנים לפעולות שונות במשק הישראלי (להוציא חריגים המפורטים בתקנות), וקובעות, כי רישיון או אישור שמועד פקיעתו חל בין יום 10 במרץ 2020 לבין יום 10 במאי 2020 - יידחה מועד פקיעתו, ותוקפו יוארך בחודשיים ימים באופן אוטומטי.

במזכר זה מובא ניתוח מלא של הוראות התקנות וכן קישור לנוסח התקנות. לקריאת המזכר המלא לחצ/י כאן.

בד בבד עם פרסום תקנות אלה, פורסמו גם תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר), התש"ף-2020, אשר עניינן דחיית מועדים הקבועים בדיני התכנון והבניה. מזכר נוסף ביחס לתקנות אלו נשלח אליכם בנפרד.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, בדוא"ל: Idit.Reiter@goldfarb.com  או בטלפון: 03-7101666, או לעו"ד אורנה ורכובסקי, שותפה, ראש תחום תכנון ובניה (במשותף) במחלקת נדל"ן, תכנון ובניה, בדוא"ל: ornav@goldfarb.com, או לעו"ד שגיב חנין, שותף, ראש תחום תכנון ובניה (במשותף) במחלקת נדל"ן, תכנון ובניה, בדוא"ל: sagiv.hanin@goldfarb.com ו/או בטלפון: 03-6089119.