____________...
_________
מזכ״ל תנועת המושבים למנהלי הקהילות המושבים:

״התפקיד שלכם מהותי לשמירה על מורל התושבים ולחזק את הקהילתיות במושב ; אנחנו כאן בשבילכם כדי שנצלח את תקופה זו במהרה אמן״

 
____________...
מזכ״ל תנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח פנה לכלל מנהלי הקהילות במושבים ואמר: ״אנחנו עומדים בפני שעת מבחן קשה לממשלה אבל גם לחוסנה של החברה הישראלית בכלל ולחוסנן של הקהילות במושבים בפרט.
 
במרחב שלנו אנו ניצבים בפני לא מעט אתגרים קהילתיים וחקלאיים. 
 
אני רואה בתפקיד שלכם, מנהלי הקהילה כתפקיד מהותי לשמור על מורל התושבים ולחזק את הקהילתיות.
החל ממשפחות- הורים, ילדים, יולדות שצריכות עזרה ועד לציבור הקשישים שנמצא לבד וזקוק לעזרה.

 
ההשפעה הכלכלית היא גורם ישיר להשפעה חברתית ועלינו להיות שם עבור תושבי המושבים ולגלות ערבות הדדית.
 
אגף הקהילה של תנועת המושבים ייתן לכם מענה מקצועי בכל אשר תצטרכו, כיצד לעבור את ימים אלו ואף נעמוד אל מול הרגולציה כדי לקדם עבורכם נושאים מהותיים. 
 
הבריאות של כולנו היא מעל לכל ואני קורא לכולכם לפעול לפי ההנחיות של משרד הבריאות כדי שנצלח את תקופה זו במהרה אמן. 
 
אנחנו, בתנועת המושבים, נמצאים כאן בשבילכם ונהיה הכתובת  שלכם ושל המרחב הכפרי כולו, משרדי התנועה פתוחים ואגפי התנועה הקרקעות, משק וחברה פעילים במתכונת המותאמת להנחיות משרד הבריאות, לא להסס לפנות אלינו״
מזכ״ל תנועת המושבים למנהל הרשות לאכיפה ברשות מקרקעין:

״דווקא עתה, כשהמשק הישראלי מצוי במצב חירום נוכח התפשטות וירוס הקורונה ומעסיקים במשרדים הממשלתיים רק עובדים חיוניים, אנשי האוצר יורדים לשטח ומצלמים משקים לצורך סקר של מינהל התכנון במסגרת תיקון 116״
מזכ״ל תנועת המושבים, עו״ד עמית יפרח פנה השבוע למנהל הרשות לאכיפה ברשות למקרקעין במשרד האוצר, אבי כהן בנושא אכיפת דיני התכנון והבנייה במהלך מצב החירום נוכח וירוס הקורונה. 
 
יפרח אומר: ״הגיעו לידי פניות של חברים לפיהם גורמים המציגים את עצמם כאנשי משרד האוצר מסתובבים בכפר ידידיה ומצלמים את חלקות ב' של המשקים לצורך סקר של מינהל התכנון במסגרת תיקון 116 הנ"ל. לא מובן ואף תמוה בעיני מדוע נערכים סקרים ובדיקות של מנהל התכנון דווקא בימים קשים אלה, בהם המשק הישראלי מצוי במצב חירום נוכח התפשטות וירוס הקורונה״.
יפרח מדגיש לכהן בפנייתו: ״במצב דברים זה, אני סבור כי על הפקחים לעסוק בנושאים חשובים יותר. ברצוני להדגיש, כי אנו כתנועה פעלנו, פועלים ונפעל בעתיד על מנת לצמצם ככל הניתן כל הפרה או שימוש חורג שאינו מוסדר בנחלות במושבים, אולם בהתחשב במצב החירום בו אנו מצויים, לא זו העת להשקיע את מירב המאמצים הממשלתיים באכיפת דיני התכנון והבנייה״. 
 
יפרח סיכם את המכתב: ״דרישתנו הינה להקפיא לאלתר את יישום תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה וזאת לכל הפחות עד לאחר שתוקם ממשלה ויגובש מתווה שיאפשר מידתיות הן ביישום ובאכיפה והן בהסדרת השימושים״. 
 
כזכור, ב- 25.10.2017 נכנס לתוקפו תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, אשר עניינו פיקוח, אכיפה ועונשין בתחום עבירות התכנון והבנייה. כידוע, נדבך מרכזי בחוק הוא הגברת האכיפה והחמרת הסנקציות שניתן להטיל על הפר את הוראות התכנון והבנייה, בעיקר בדרך של החמרת הענישה והגדלת העיצומים הכספיים.
תנועת המושבים פועלת לצמצם ככל הניתן כל הפרה או שימוש חורג שאינו מוסדר בנחלות במושבים.

מוזמנים לקרוא את הכתבה שפורסמה באתר כלכליסט בנושא

 
מחזקים את שיתוף הפעולה עם קק"ל!
______________3

מזכ"ל תנועת המושבים, עמית יפרח ויו״ר קק״ל, דני עטר נפגשו לפגישת עבודה ראשונה במסגרתה שוחחנו על האתגרים שניצבים בפני המרחב הכפרי בקשת הנושאים שבממשק בין קק״ל להתיישבות ועל הערכות המשותפת לקראתם.

תנועת המושבים רואה בקק״ל שותפה מרכזית בהתיישבות ושיתוף הפעולה הפורה בין הגופים משמעותי לקידום סדר יומו של המרחב כפרי והצלחתו.
הנחיות רשם האגודות השיתופיות בעניין כינוס רשויות האגודה נוכח ההגבלות החדשות למניעת התפשטות נגיף הקורונה
מנהלת אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים, עו"ד מיכל בוסיל פרסמה את ההנחיות של סגן רשם האגודות השיתופיות  לעניין כינוס רשויות האגודה. זאת לאור ההגבלות החדשות למניעת התפשטות נגיף הקורונה, האוסרות על התכנסויות של מעל ל-10 אנשים בחלל אחד.

הנחיות הרשם מתייחסות לכינוס אסיפות כלליות, ישיבות ועד והצבעות חשאיות.
אסיפות כלליות
1. באגודות שיתופיות בהן תמה תקופת כהונת הוועד הנבחר, אין לכנס אסיפה כללית שעל סדר יומה בחירות לוועד האגודה. הוועד הנבחר ימשיך בתפקידו למשך שלושה חודשים נוספים, בלא צורך באישור הרשם בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975 (להלן: "התקנות").
2 . אגודות אשר כבר מצויות בתקופת הארכה כאמור, ייפנו לרשם חודש ימים קודם לסיום תקופה זו ומשרד הרשם יאריך את כהונת הוועד בשלושה חודשים נוספים, בהתאם לסמכותו בתקנות.
3. באגודות שיתופיות הנדרשות לכנס אסיפה כללית שנתית או אחרת, יידחה מועד האסיפה ככל הניתן עד לביטול ההנחיות האוסרות על התכנסות, כאמור לעיל.
ישיבות ועד 
4. באגודות שיתופיות שלאור הנחיות אלו אין ביכולתן לכנס ישיבות ועד פרונטליות, יתאפשר קיום הישיבה באמצעות שיחת ועידה בוידיאו בה יתאפשר זיהוי, דיון והצבעה באופן ראוי של כלל המשתתפים. ניהול ההצבעות יעשה כך שהצבעתם של כלל המשתתפים תהיה ודאית ותתועד בפרוטוקול הישיבה. 
הצבעות חשאיות
5. אגודות שיתופיות הנדרשות לקיים הצבעה חשאית ונוכח המגבלות האמורות אין ביכולתן לעשות כן, נדרשות לפנות למשרד הרשם באמצעות טופס פניה מקוון המצוי באתר הרשם לצורך מתן הנחיות. 
 
2016-12-16-P...
____________...
דווקא היום יותר מכל יום -

חקלאות ישראלית היא שמירה על ייצור מקומי וביטחון המזון לכלל תושבי ואזרחי המדינה!

חקלאות ישראלית היא חוסן לאומי!

כולכם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק של "חקלאות ישראלית - חוסן לאומי" ולשתף מהסרטונים ובכך לחזק את החקלאים ואת המרחב הכפרי כולו.

חקלאות ישראלית = חוסן לאומי


 
____________...
אנו פועלים בימים אלו ממש, לסייע  ולחבר בין חקלאים אשר נותרו עם סחורה חקלאית ומנסים למכור אותה לבין צרכנים בכל רחבי הארץ.

במידה ותרצו שנפרסם מכירה ישירה מהמשק שלכם, הינכם מוזמנים לשלוח מייל מסודר עם כל הפרטים: שם המשק, מיקום, טלפון, סחורה חקלאית שנמכרת, מועדי משלוחים לכתובת מייל: dafnac@tmoshavim.org.il 


 
נשארים בבית - שומרים על החיים! 

כולנו פועלים לפי ההנחיות:

עם משמעת עצמית וגם ערבות הדדית -
נשמור על החיים של כולנו
____________...

תנועת המושבים מאחלת לכם ולבני משפחותיכם שבוע טוב עם המון בריאות ונחת!

אנחנו, בתנועת המושבים, נמצאים כאן בשבילכם ונהיה הכתובת שלכם ושל המרחב הכפרי כולו, גם בתקופה זו. אל תהססו לפנות אלינו.