לחץ לקבלת לגרסה הנגישה
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
הכשרתון 81
דבר העורך

משולחן העריכה

מאת: ד"ר נתי ברבר
לכל קוראינו שלום רב,
ברוח ה"ות"תיזציה", ביטוי ששמעתי מפי מנכ"ל משרד החינוך לשעבר זבולון אורלב, קרי מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לתקצוב הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת), משנה גם ההכשרתון את פניו בהתאם. הנושאים אותם הנושאים כמובן אך בדגש אקדמי יותר.
Shadow-Divid...
הכשרה להוראה
ריאיון עם ד"ר נילי שטינברג, ראש ביה"ס לחינוך ולהוראת החינוך הגופני

ריאיון עם ראש ביה"ס לחינוך ולהוראת החינוך הגופני

מאת: ד"ר נתי ברבר
גילוי נאות, ד"ר נילי שטיינברג ואנוכי חבשנו יחד את ספסל הלימודים של המכללה האקדמית בוינגייט כסטודנטים לתואר ראשון בחינוך גופני לפני עשרים ושש שנה. מעט יותר מ"חצי יובל" אנו נפגשים שוב, הפעם לצורך ריאיון עימה להכשרתון, וכמו רבים אחרים מחברי הסגל של המכללה, גם על נילי, הזמן כמעט ולא ניכר.
Shadow-Divid...
תוכנית הכשרה להוראה אקדמיה–כיתה

תוכנית הכשרה להוראה אקדמיה–כיתה

מאת: פרופ' סימה זך, ד"ר מרית שטרומר
המחקר הנוכחי נועד לבדוק את תפיסות הסטודנטים בנוגע למאפיינים רלוונטיים לתוכנית ההכשרה "אקדמיה–כיתה" במהלך ההתנסות בהוראה. מטרתה המרכזית של התוכנית היא להתנסות בהוראה בבתי הספר באופן שיאפשר הפריית ידע הדדית בין האקדמיה לבית הספר ויצמיח מורים חדשים שקליטתם בהוראה תהיה קלה מבתוכנית המסורתית.
Shadow-Divid...
מדעי החינוך הגופני
ללכת על המים

ללכת על המים

מאת: פרופ' אברהם גולדשטיין, פרופ' ישעיהו הוצלר, ד"ר מיכל ניסים
במחקר זה נבדקה ההשפעה של פעילות תנועתית מובנית במים על סיכון לנפילות ויכולות מילוליות-קוגניטיביות בקרב מזדקנים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה). אוכלוסיית המחקר כללה 41 מזדקנים עם מש"ה קל-בינוני אשר השתתפו בהתערבות תנועתית מובנית במים או ביבשה.
Shadow-Divid...
השפעת אימוני משחק הכדורשת על רמת הכושר הגופני ותחושות רגשיות בקרב נשים בוגרות בישראל

השפעת אימוני משחק הכדורשת על רמת הכושר הגופני ותחושות רגשיות בקרב נשים בוגרות בישראל

מאת: פרופ' יואב מקל, ד"ר שרון צוק, עמרי עזרא
מטרת העבודה הינה לבחון את רמתם של רכיבי כושר גופני רלוונטיים אצל שחקניות כדורשת בתחילת העונה לעומת סופה ולהשוות אותם לאלה של נשים לא מאומנות. כמו כן, יבחנו תחושות החיוניות והחיוביות ומצב רוחן של השחקניות לפני ולאחרי תקופת האימונים.
Shadow-Divid...
אורח חיים בריא
בריאות מודל רב-רמות

מודל רב-רמות להבנת הגורמים המנבאים התנהגויות בריאות

מאת: הילה בק, ד"ר ריקי טסלר, פרופ' דניאל מורן, ד"ר טטיאנה קולובוב, פרופ' יוסי הראל פיש
מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את הקשר בין מדיניות מקדמת בריאות בקרב מנהלי בתי-ספר ובין גורמים ברמת התלמיד המנבאים דפוסים של התנהגויות בריאות – פעילות גופנית ותזונה נכונה.
Shadow-Divid...
מפרי עטם של חוקרי המכללה
פרסומים מדעיים

פרסומים מדעיים: 2017-2016

מאת: פרופ' משה איילון, פרופ' רוני לידור
המכללה האקדמית בוינגייט מחויבת לספק סביבה מחקרית מועילה ויציבה עבור חוקרינו. חוברת זו של פרסומים מדעיים מסכמת את פרסומי 2017-2016 של חברי סגל המכללה שראו אור בכתבי עת שפיטים ובין-לאומיים.
Shadow-Divid...

מחנות הספרים

הקֶשֶר החברתי

הקֶשֶר החברתי

מאת: ד"ר אלה שובל, מיכל טל, ד"ר שירי איביזו
הספר הקֶשֶר החברתי מיועד למחנכים – מורים, מאמנים ומדריכים – של ילדים ובני נוער בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. מטרת הספר היא להציע תהליכים מעמיקים ומתפתחים של קידום יחסים חברתיים-ערכיים במהלך פעילות גופנית.
Shadow-Divid...
המערכת: פרופ' סימה זך, ד"ר נתי ברבר, ד"ר נועה חורש
גרפיקה: שלי שלום
אחראי תחום תקשוב ואינטרנט: ירין דבש
ניתן לבצע הסרה ישירות מהכפתור שמופיע למטה, במידה ויש שאלות בנוגע להסרה מרשימת תפוצה ניתן לפנות במייל yarin@wincol.ac.il