אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
headline_hb_0

ש. הורוביץ בעיתונות-
11.7.18

headline_hb_0
ש. הורוביץ צירף שני שותפים חדשים


משרד ש. הורוביץ צירף שני שותפים חדשים. עו״ד תומר שוירמן נכנס כשותף למחלקת הסייבר ועו״ד

מיטל מלכיאל צורפה כשותפה במחלקת אנרגיה ותשתיות. שניהם החלו את דרכם כמתמחים במשרד,

והמשיכו כעורכי דין.

 
לצפייה בידיעה בכלכליסט לחצו כאן
en_image2
ש. הורוביץ ושות׳
רחוב אחד העם 31, תל אביב יפו
טלפון: 5670700 3(0) 972+

s-horowitz.com
חפשו אותנו גם ב:
en_bottom_gray
כל הזכויות שמורות לש. הורוביץ ושות' © 2018.
דיוור זה מיועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין בו משום התחייבות כלשהי לדיוק ו/או שלמות המידע הכלול בו. אין להתייחס ו/או להסתמך על הכתוב כעל ייעוץ משפטי מקצועי או תחליף לייעוץ שכזה. הסתמכות על תוכנו של דיוור זה ו/או שימוש בו, לא ייצרו בשום אופן יחסי עורך-דין – לקוח בינך לבין ש. הורוביץ ושות' ולא יהיה בהם כדי להטיל על ש. הורוביץ ושות' אחריות כלשהי לתוצאות שתגרמנה מכך. תוכנו של דיוור זה והזכויות בו יישארו בכל עת בבעלות ש. הורוביץ ושות'.