לחץ לקבלת לגרסה הנגישה
אם אינך רואה את הדוא״ל לחץ כאן
 
logo_en_1
עדכון לקוחות:
לראשונה – הליך פלילי נגד תאגיד ונושא משרה בו בגין אי מענה לדרישת נתונים מרשות ההגבלים העסקיים
en_headline_...
en_image2
במסגרת הסדר טיעון שנחתם בינם ובין רשות ההגבלים העסקיים, 'חוליות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ' ומנהלה הכללי, מר פול שטיינר, הודו בעבירה של אי מענה לדרישת נתונים שהועברה אליהם מהרשות. בהתאם לתנאי הסדר הטיעון, על 'חוליות' יוטל קנס בגובה  150,000 ש"ח, ובנוסף ייגזר על מנהלה הכללי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות לתקופה של שבועיים, קנס אישי בסך 50,000 ש"ח ומאסר על תנאי. הסדר הטיעון בא על רקע מענה חסר של 'חוליות' לדרישת נתונים של הרשות, כחלק מבדיקת חשדות בדבר ניצול לרעה של מעמדה המונופוליסטי.
 
מדובר בהליך הפלילי הראשון נגד תאגיד ומנהלו בגין אי-מסירת מסמכים שנדרשו על-ידי הרשות, אשר עתיד להסתיים בהרשעה פלילית.
 

עד כה, הפרות מסוג זה טופלו במסגרת צווים מוסכמים והטלת עיצומים כספיים, ללא אישומים פליליים, הרשעות ועונשי מאסר. כך, בגין הפרות של אי מענה לדרישת נתונים, הוטלו בעבר עיצומים כספיים בסך 3 מיליון ש"ח, במסגרת צווים מוסכמים בין רשות ההגבלים העסקיים ובין החברות המפרות.


הסדר הטיעון האמור עודנו כפוף לאישור בית המשפט, אולם ברור שמדובר בעליית מדרגה נוספת ומשמעותית בהחמרת האכיפה בגין הפרות שונות של חוק ההגבלים העסקיים כנגד החברות עצמן, ובפרט - כנגד נושאי משרה בהן. להחמרה זו מתלווה מימד נוסף, אשר מתבטא בעמידת הרשות על הודאות מפורשות של גורמים המפרים את החוק. בהקשר זה, יש לציין כי הרשות נימקה את ההרשעה הפלילית בהקשר זה, בכך שבחקירתה עלו אינדיקציות לכך שאי מסירת מלוא המסמכים נעשתה באופן מכוון. עם זאת, ברור כי אין להקל ראש, ואף יש לנקוט הקפדה יתרה, במסירת מענה מלא ונכון לדרישות נתונים מרשות ההגבלים העסקיים. 
***
למידע נוסף וייעוץ פרטני בנושא ניתן לפנות לעו"ד חגי דורון, שותף, ראש תחום הגבלים עסקיים ותחרות, ועו"ד גיתית לוין גרינברג, שותפה, משרד ש. הורוביץ ושות', במספר טלפון: 03-5670614, או בדואר אלקטרוני:
 hagaid@s-horowitz.com ;gititl@s-horowitz.com
אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.
מזכר זה אינו חוות דעת משפטית, אינו תחליף לייעוץ משפטי, ואינו מיועד לכך שהקוראים בו יסתמכו עליו כעל חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה יש לפנות לייעוץ משפטי מקצועי.
ש. הורוביץ ושות׳
רחוב אחד העם 31, תל אביב יפו
טלפון: 5670700 03

s-horowitz.com

חפשו אותנו גם ב:
en_bottom_gray
כל הזכויות שמורות לש. הורוביץ ושות' © 2018.
דיוור זה מיועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין בו משום התחייבות כלשהי לדיוק ו/או שלמות המידע הכלול בו. אין להתייחס ו/או להסתמך על הכתוב כעל ייעוץ משפטי מקצועי או תחליף לייעוץ שכזה. הסתמכות על תוכנו של דיוור זה ו/או שימוש בו, לא ייצרו בשום אופן יחסי עורך-דין – לקוח בינך לבין ש. הורוביץ ושות' ולא יהיה בהם כדי להטיל על ש. הורוביץ ושות' אחריות כלשהי לתוצאות שתגרמנה מכך. תוכנו של דיוור זה והזכויות בו יישארו בכל עת בבעלות ש. הורוביץ ושות'.