לחץ לקבלת לגרסה הנגישה
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
headline_hb_0

עדכון לקוחות - הודעת החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשע"ט-2018


לקוחות וחברים יקרים,

אנו מסבים את תשומת ליבכם לכך, כי ביום 26.11.2018 פורסמה ברשומות הודעת החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשע"ט-2018, אשר מעדכנת את הסכומים הנקובים בתוספות לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, עקב שינוי המדד שפורסם בחודש ינואר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 2007.
 
לעיון בהודעה כפי שפורסמה ברשומות לחצו כאן
 

אנו עומדים לשירותכם, למידע נוסף וליצירת קשר:

עו"ד אמיר עסלי, שותף
תחום שוק ההון
טל': 03-5670844
Amir.Assali@S-Horowitz.com
         
עו"ד גיא פירר, שותף
תחום שוק ההון
טל': 03-5670868
GuyF@S-Horowitz.com 
***
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין והקוראים מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו, ובטלפון 03-5670700.
en_image2
ש. הורוביץ ושות׳
רחוב אחד העם 31, תל אביב יפו
טלפון: 5670700 03

s-horowitz.com
חפשו אותנו גם ב:
en_bottom_gray
כל הזכויות שמורות לש. הורוביץ ושות' © 2018.
דיוור זה מיועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין בו משום התחייבות כלשהי לדיוק ו/או שלמות המידע הכלול בו. אין להתייחס ו/או להסתמך על הכתוב כעל ייעוץ משפטי מקצועי או תחליף לייעוץ שכזה. הסתמכות על תוכנו של דיוור זה ו/או שימוש בו, לא ייצרו בשום אופן יחסי עורך-דין – לקוח בינך לבין ש. הורוביץ ושות' ולא יהיה בהם כדי להטיל על ש. הורוביץ ושות' אחריות כלשהי לתוצאות שתגרמנה מכך. תוכנו של דיוור זה והזכויות בו יישארו בכל עת בבעלות ש. הורוביץ ושות'.