אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
header_1
עורכי הדין     |     תחומי עיסוק     |     אודות GS     |     כתבו לנו
main
עו"ד עידו גונן
עו"ד דפנה לוטן מדוויר

שינוי תנאי אישור קיום ביטוח על-פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

לקוחות יקרים,
 
ברצוננו לחזור ולהביא לידיעתכם בשנית, כי הוראות הממונה על שוק ההון, הביטוח והחסכון בדבר נוסח אישור קיום ביטוח (שהינו מסמך משפטי מחייב המציג את קיומה של פוליסת ביטוח עבור מבוטח) נכנסו לתוקף ביום 1 בדצמבר 2019. ההוראות בדבר חידוש חוזה שנכרת עד למועד זה, יכנסו לתוקפן מיום 1 ביולי 2021.

אנו נשמח לייעץ ללקוחותינו בנושא זה, בין היתר לצורך עדכון סעיפי הביטוח בחוזים מסחריים ובמכרזים, וכן לצורך התאמת נוסח אישורי הביטוח להוראות הדין.


למזכר המלא לחצ/י כאן.

לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד עידו גונן, ראש תחום ביטוח וניהול סיכונים, גולדפרב זליגמן, בדוא"ל ido.gonen@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089372; או לעו"ד דפנה לוטן מדוויר, שותפה, תחום ביטוח וניהול סיכונים, גולדפרב זליגמן, בדוא"ל dafna.lotan@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089372.