אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
header_1
עורכי הדין     |     תחומי עיסוק     |     אודות GS     |     כתבו לנו
main
עו"ד עידו גונן
עו"ד דפנה לוטן מדוויר

שינוי תנאי אישור קיום ביטוח על-פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

לקוחות יקרים,
 
ברצוננו להביא לידיעתכם, כי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בדבר נוסח אישור קיום ביטוח (שהינו מסמך משפטי מחייב המציג את קיומה של פוליסת ביטוח עבור מבוטח) עתידות להיכנס לתוקפן מיום 1 בדצמבר 2019. ההוראות בדבר חידוש חוזה ביטוח שנכרת עד למועד זה, יכנסו לתוקפן מיום 1 ביולי 2021.

הממונה נימק קביעת הוראות אלו בכך שהנוהג הקיים כיום הוא שמזמיני עבודה שונים ו/או צדדים לחוזים מסחריים, דורשים ממבוטחים להציג אישורי ביטוח בנוסח מסוים, אשר לעיתים תכופות אינו תואם את תנאי הפוליסה ומצריך פניה למבטחים לצורך שינוי תנאי הכיסוי הביטוחי. לפיכך, ביום 15 למאי 2019, הוציא הממונה על שוק ההון, הביטוח והחסכון חוזר לפיו הנפקת אישור ביטוח עבור מבוטחים תעשה בנוסח אחיד ובהתאם להוראות חוזר ביטוח 2019-1-6


למזכר המלא לחצ/י כאן.

לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד עידו גונן, ראש תחום ביטוח וניהול סיכונים, גולדפרב זליגמן, בדוא"ל ido.gonen@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089372; או לעו"ד דפנה לוטן מדוויר, שותפה, תחום ביטוח וניהול סיכונים, גולדפרב זליגמן, בדוא"ל dafna.lotan@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089372.