header_1
עורכי הדין     |     תחומי עיסוק     |     אודות GS     |     כתבו לנו
main
memo_1_1

 
רשות התחרות פרסמה טיוטת גילוי דעת לבחינת קיומו של כוח שוק משמעותי

 
לקוחות יקרים,

ביום 1.1.2019 תוקן חוק הגבלים עסקיים, תשמ"ח-1988 (בשמו העדכני "חוק התחרות הכלכלית"). בין שלל השינויים שנכללו בחוק בנוסחו החדש, בולטת במיוחד הרחבת הגדרתו של "בעל מונופולין" כך שתחול גם על פירמות אשר מחזיקות בכוח שוק משמעותי, אף אם נתח השוק שלהן אינו חוצה את רף ה-50%. בניגוד ל"נתח שוק", שהוא מבחן צורני-טכני, "כוח שוק" הוא מונח אשר נדרש לפרשנות.

טיוטת גילוי הדעת הנוכחית של הרשות מסבירה כיצד מפרשת הרשות את המונח "כוח שוק משמעותי" לעניין פרק המונופולין שבחוק. הטיוטה מפורסמת להערות הציבור עד ליום 11.3.2019. 

למזכר המלא לחצ/י כאן.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה.
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד בועז גולן, שותף וראש מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות, בדוא"ל: boaz.golan@goldfarb.com ו/או אל עו"ד נמרוד פראוור, שותף, מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות, בדוא"ל: nimrod.prawer@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089850.