View this email in your browser
logo_1
עדכון לקוחות 
עדכון בקשר לאיסור הצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך ("ברוקראז")
לקוחות וידידים נכבדים,
ביום 6 ביולי 2017 נכנס לתוקפו סעיף 49א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 שעניינו איסור הצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך שאינה מנוהלת בידי בורסה. יחד עם זאת, בצד האיסור הוסמך יושב ראש רשות ניירות ערך ("הרשות") להעניק היתר לפנות בהצעה כאמור, אם מצא שאין בכך כדי לפגוע בענייניו של ציבור המשקיעים.
 
לאחר שיחות שקיימנו עם הרשות בנושא, ביום 23 באוקטובר 2017 פרסם משרדנו עדכון לקוחות בו המלצנו, לגופים או יחידים המעוניינים להמשיך להציע שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך המנוהלת בידי בורסה מחוץ לישראל, לפנות ליו"ר הרשות, בבקשה לקבלת היתר כאמור. לצפייה בעדכון הלקוחות – לחצו כאן.
 
לאחר דיונים ופגישות שהתקיימו עם הרשות, ביום 8 לנובמבר 2017, פרסמה הרשות הודעה לפיה תחולתו של האיסור הקבוע בסעיף רחבה ביותר. על כן, בימים אלה בוחנת הרשות את מדיניות הענקת ההיתרים כאמור. בשלב זה ובטרם תגובש מדיניות הרשות ופרסום עיקריה, ימנע סגל הרשות מנקיטת אמצעי אכיפה, כלפי מי שעוסק בפניה בהצעה למתן שירותי מסחר כאמור, ועסק בעיסוק זה ערב יום התחילה.
 
משרדנו נמצא בקשר שוטף עם הרשות ומלווה גופים ויחידים בקבלת עמדות של הרשות בנושא זה. אנו עומדים לרשותכם על מנת לבחון אם פעילותכם עולה כדי הצעת שירותים כאמור, בין היתר על מנת להיערך להגשת בקשת היתר ליו"ר הרשות בעניין זה. 
 
לצפייה בתיקון החוק המלא - לחצו כאן.
לצפייה בהודעת הרשות- לחצו כאן.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.
בברכה,
הרצוג פוקס נאמן

מנהלת תחום שוק ההון
טלפון: 03-6922091

landesmani@hfn.co.il

נטלי ג'יקובס | שותפה
מחלקת בנקאות ומימון
טלפון: 03-6925520
jacobsn@hfn.co.il

 ליאת מיידלר | עורכת דין 
מחלקת תחום שוק ההון
טלפון: 03-6922871
maidlerl@hfn.co.il

מידע שימושי

למידע נוסף על מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון לחצו כאן

לקריאת הבלוג של HFN לחצו כאן

למידע נוסף ושאלות בנושא ניתן לפנות לעו"ד:

זכי רכטשאפן
zrecht@hfn.co.il

 
banner_2
הרשמה לעדכוני לקוחות
הרשמו לקבלת עדכוני לקוחות, ניוזלטרים ומידע אודות כנסים וימי עיון. להרשמה לחצו כאן.