1 יולי 2015

עדכון משפטי:
היתרים מיוחדים להעסקה במנוחה שבועית


 
PRESS_EXT_HE... לתחום הפעילות דיני עבודה
PRESS_EXT_HE...
נכתב בידי

RACHEL_AHRAH... עו"ד
רחל הררי- ליפשיץ
שותפה
icon1icon2


להלן עדכון קצר לגבי הודעתו של שר הכלכלה כי המשרד עתיד לפרסם בקרוב את שמות המעסיקים שניתנו להם היתרים מיוחדים להעסקה במנוחה השבועית


area

PRESS_EXT_HE...
משרד הכלכלה יפרסם את שמות המעסיקים שניתנו
להם היתרים מיוחדים להעסקה במנוחה השבועית

שר הכלכלה, מר אריה דרעי, הודיע כי המשרד עומד לפרסם את שמות המעסיקים להם ניתנו היתרים מיוחדים להעסקה במנוחה השבועית. מדובר ברשימה הכוללת כ – 400 היתרים, המתחדשים מעת לעת, בהתאם לצורך והעילות הקבועות בחוק
 
שר הכלכלה תמך החלטתו בעקרונות השקיפות וחופש המידע והסביר כי ".. כאשר ישנה נגישות לכל הרישיונות וההיתרים שמנפיק משרד הכלכלה, אין שום סיבה כי לא יינתן מידע דווקא באשר להיתר עבודה בשבת. מעסיקי עובדים בשבת, צריכים לדעת שגם ההיתר הניתן להם, כמו לבעלי רישיונות והיתרים אחרים, אינו חסוי ויפורסם בשקיפות מלאה". 
 
כידוע לכל, העסקת עובד יהודי בשבת אסורה ללא היתר ואף יכולה להיחשב כעבירה פלילית. מעסיקים יכולים להעסיק עובדים יהודיים בשבת רק מכוח היתר כללי או היתר ספציפי רלוונטי
רשימת ההיתרים הכלליים מצומצמת ולא חודשה מזה עשרות שנים, באופן התואם את צרכי השוק המודרני.
 
קיימת בדין רשימת עילות סגורות להענקת היתרים מיוחדים לעבודה בשבת וביניהן אם הפסקת העבודה במסגרת המנוחה השבועית - כולה או חלקה - עלולה לפגוע: בביטחון המדינה (צרכי מערכת הביטחון) בביטחון הגוף או הרכוש (ביטחון הציבור רפואת חירום) בכלכלה (כלכלת המדינה) בתהליך עבודה המחייב פיקוח צמוד (הליך רציף) וכן על מנת לענות על צורך המהווה סיפוק צרכים חיוניים לציבור או לחלקו (שירותים בתחום התשתיות, תמיכה של ספקי אינטרנט טלפוניה כבלים וכו'). כחלק מחידוש ההיתר, נדרשים גופים המחזיקים בהיתר לדווח על אופן ניצול ההיתר
 
היתרון בפרסום רשימת המעסיקים בעלי היתרים מיוחדים הוא קבלת מידע אודות מעסיקים "מקבילים"/"מתחרים" בעלי היתר, על מנת לבקש כי יוחל דין שווה. מאידך, ניתן יהיה לגלות בנקל מי מעסיק עובדים יהודיים בשבת שלא מכוח היתר מיוחד-ספציפי להם.
 
בהתאם לפרסומים, בכוונת משרד הכלכלה להעלות לאתר האינטרנט – כבר בשבועות הקרובים - רשימה מלאה של בעלי ההיתרים, שתכלול את המידע הבא:
 
מספר ח.פ החברה / מספר ע.מ
שם המעסיק/החברה
תוקף ההיתר
העילה הכללית למתן ההיתר
תת עילה (פירוט המשקף את הצורך הייחודי בגינו ניתן ההיתר);
כמות העובדים הנכללים בהיתר
 
על פי הידוע לנו בימים אלו פונה משרד הכלכלה ומבקש את עמדת הגופים המחזיקים בהיתר מיוחד טרם הפרסום.
 
נשמח לעמוד לרשותכם לכל הבהרה נוספת נדרשת.


להרשמה לניוזלטר כאן

 

WWW.APM-LAW.COM

עמית, פולק, מטלון ושות'
מגדל  נצבא, קומה 19, רחוב יצחק שדה 17, תל אביב 67775 ישראל
טל: 03-5689000 פקס: 
03-5689001

תנאים והגבלות

המידע לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי והוא בבחינת מידע כללי בלבד.
כל המסתמך עליו מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות עושה זאת על אחריותו בלבד.


כל הזכויות שמורות לעמית, פולק, מטלון ושות'