logo
%D7%9E%D7%A9...
סיכום שנת 2013
 
מדינת לאום
תמונה
הצעת חוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי
הפורום ערך מחקר על ההצדקות לחקיקת חוק-יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי. בנוסף, פרופ' גדעון ספיר, עמית בכיר בפורום וראש המחלקה המשפטית, ד"ר אביעד בקשי, פרסמו מאמר מפורט ומנומק "בזכות הזכות למדינת לאום". בחודש פברואר יתקיים כנס בעניין.
תמונה
הנחיות המענקים של האיחוד האירופי
בדוח שנכתב על ידי עמיתים בכירים בפורום קהלת, פרופ' אבי בל ופרופ' יוג'ין קנטורוביץ', נחשף הסטנדרט הכפול שהנחה את נציבות האיחוד האירופי בנסחו את ההנחיות בדבר מתן מענקים. הדוח הגיע למקבלי החלטות בארץ, באירופה ובארה"ב - חברי פרלמנט אירופים וחברי קונגרס אמריקנים אף התבטאו בעניין. בדוח הוצעו למשרד החוץ פתרונות שסייעו להגיע להסכמות על כניסה לתכנית הוריזון 2020. 
קרא עוד
תמונה
חוק משאל העם
פורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט לדיון בבג"ץ על חוקיותו של חוק משאל העם שחוקק בכנסת ה-18, במטרה להגן על ריבונותה של הכנסת ועל עקרונות היסוד הדמוקרטיים המונחים בבסיס הדיון בעתירה.
במקביל, נציגי הפורום הוזמנו לדיונים בועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת הנוכחית בהם הוכן להצבעה בקריאה שנייה ושלישית חוק-יסוד: משאל העם, המייתר למעשה את העתירה.
קרא עוד
 
תמונה
מסתננים
פורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט לדיון בבג"ץ על חוקיות התיקון לחוק למניעת הסתננות שחוקק בכנסת ה-18, במטרה להגן על ריבונותה של הכנסת ועל מעמדה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.
לאחר החלטת בג"ץ בדבר ביטולו של התיקון לחוק, נציגי הפורום הוזמנו לדיונים בועדת הפנים של הכנסת בהם הוכן להצבעה בקריאה שנייה ושלישית תיקון מעודכן לחוק למניעת הסתננות.
קרא עוד
paper-ballot
מדריך משפט בינלאומי לחברי הכנסת
הפורום הכין מדריך ובו סקירה לגבי הכללים הנוגעים ליישום המשפט הבינלאומי והשפעתו על ריבונות הכנסת, אשר יימסר לכל חברי הכנסת ויסייע להם בעבודתם השוטפת.
שוק חופשי
תמונה
מקרקעי ישראל
פורום קהלת הקים צוות משימה בראשות השר לשעבר מיכאל איתן, בו חברים בין היתר ראש מנהל לשעבר, יועצת משפטית של המנהל לשעבר ועוד מומחים מובילים בתחום. הצוות כותב בימים אלו מתווה חדש למדיניות המקרקעין של ישראל, המבוסס על העברת חלק ניכר מהקרקעות לבעלות הציבור והפחתת אחזקות המדינה במקרקעין, שיש לה אפקט מצנן על שוק הדיור, לרמה המקובלת בעולם.
תמונה
כשרות
פורום קהלת הגיש לסגן שר הדתות מתווה מפורט לפתיחת שוק הכשרות לתחרות חופשית, בכפוף לסטנדרטים שתקבע הרבנות הראשית. בין היתר, מוצע לבטל את המצב האבסורדי בו חלק ניכר מהמוצרים ובתי העסק בישראל נדרשים לכפל כשרות, עקב מונופול הרבנות הראשית על השימוש במונח "כשר".     
bees-063-cop...
מועצות ייצור חקלאיות - דבש
בערב ראש השנה תשע"ד פרסם פורום קהלת מחקר מקיף על משק הדבש בישראל, כולל הצעה מפורטת לרפורמה בפיקוח על התחום. לאחר פרסום המחקר, הודיע שר החקלאות בצעד אמיץ על אימוץ חקיקה לפיה מועצת הדבש, שהיא חברה פרטית, תסגר והפיקוח על התחום יועבר למשרד החקלאות.
bn
 
תמונה
רשות השידור
פורום קהלת נענה לקריאת משרד התקשורת לרפורמה בשידור הציבורי והגיש תכנית מפורטת הקוראת להפסקה מוחלטת של שידורים ציבוריים במימון ממשלתי, צעד שיביא לחיסכון כספי עצום. עוד הוצע כי במידה ויוחלט כי יש צורך בקידום שידורם של תכנים כאלו ואחרים מכספי ציבור, יעשה הדבר בדרך של הקמת קרן הפקות שתוצריה ישודרו על ידי הערוצים הקיימים.
תמונהnefesh.benef...
גילדות
משרד הבריאות מקשה על רופאים ובעלי מקצועות רפואיים אחרים ממדינות המערב לקבל רישיונות בישראל. פורום קהלת בוחן את הכשלים במצב הנוכחי ומציע דרכים מעשיות לשנותו. בין היתר, מחלקת הליטיגציה של פורום קהלת הגישה עתירה נגד מנכ"ל משרד הבריאות ונגד ראש האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות, בשל סירובם להכיר בתארים אקדמיים בקלינאות תקשורת של עולות מצפון אמריקה.
מדיניות זו פוגעת ללא הצדקה בחופש העיסוק וביכולתם של יהודים לממש את זכותם לעלות לישראל. כתוצאה ממנה בעלי מקצועות רפואיים, סובלים משנים של חוסר תעסוקה, חלקם נאלצים לחזור למדינות המקור, ויש שאף נמנעים מראש מלעלות לישראל.

 
קרא עודbn
משילות
תמונה
יועצים משפטיים
פורום קהלת ערך מחקר המראה כיצד הפקידות המשפטית פוגעת באופן שיטתי בעקרונות דמוקרטיים בסיסיים של משילות וייצוג, באופן שאין לו אח ורע בעולם המערבי. ממצאי המחקר ומסקנותיו הועברו לנבחרי הציבור במטרה לחזק את עצמאותם.
תמונה
מינויים
פורום קהלת סיים לאחרונה למפות את מערכת המינויים של בעלי תפקידים ממשלתיים שאינם נבחרי ציבור, תוך השוואתה לנעשה במקומות אחרים בעולם. על בסיס מחקר זה גיבש הפורום שורה של המלצות שעיקרן מתן כוח רב יותר לנבחרי הציבור בבחירת "הכוורת" שתפקידה לסייע להם לקדם את המדיניות בה בחרו.
 
paper-ballot
שינוי שיטת הבחירות בישראל
פרופ' אברהם דיסקין, עמית בכיר בפורום קהלת, גיבש הצעה לשינוי שיטת הבחירות בישראל שכוללת מרכיבים של בחירה אישית וגמישות רשימות המפלגות בהליך הבחירות הכלליות, הסכם עודפים בין יותר משתי מפלגות ועוד. זאת על מנת לפתור בעיות של "בזבוז קולות" של מפלגות זעירות ומצד שני של "מפקדי ארגזים" שמונעים את בחירת המועמדים המועדפים על מצביעי המפלגה בפועל.
קרא עוד
תמונה
נציב תלונות
פורום קהלת הכין תכנית להגברת הפיקוח על פרקליטות המדינה ואף הוזמן להציגה בוועדה לביקורת המדינה של הכנסת. מאמצים אלו תרמו להחלטה שהתקבלה לאחרונה למנות נציבות תלונות לפרקליטות המדינה.
כללי
תמונה
תכנית "הפורום"
פורום קהלת השיק תכנית שנועדה לספק לנבחרי הציבור וחברי צוותיהם כלים בתחומים שונים אשר יסייעו להם לקבל וליישם באופן מועיל את ההחלטות המדיניות הטובות ביותר. בין היתר, שמעו חברי התכנית הרצאות של ד"ר אביעד בקשי, ראש המחלקה המשפטית בפורום ושל מזכיר הממשלה לשעבר, עו"ד צבי האוזר.
קרא עוד
תמונה
תרומתנו לשיח הציבורי
בשנה האחרונה מומחי הפורום התראיינו בכלי התקשורת בנושאים שונים הקשורים לתחומי העיסוק של הפורום, בהם: קרטל הדבש, הנחיות האיחוד האירופי, יחסי דת ומדינההחרמת חברות ישראליות, החלטת בג"ץ להדיח ראשי ערים ועוד.
קרא עוד
 
פורום קהלת פועל לעיגון מעמד הקבע של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית,
קידום חירות הפרט ועידוד יישום עקרונות השוק החופשי בישראל. 

 
המימון לפעילותנו מגיע מאנשים וקרנות פרטיים בלבד. ניתן לתרום לנו כאן.

TwitterFacebook