Israel_Eng4c
CISM-Horizon...
____________...
שימו לב: 30/05/2022 - ייפתח קורס 
יסודות ההגנה במרחב הסייבר
Cybersecurity Fundamentals CSX-F
בשיתוף המערך לתכניות ייעודיות 
אוניברסיטת בר אילן 
מרצה: הלל קוברובסקי CSX-F
מרצה בכיר; יועץ רב-תחומי להגנת סייבר וחדשנות כאסטרטגיה עסקית 
הקורס מקיף את הנושאים הבאים:
  • מושגים באבטחת הסייבר
  • עקרונות ארכיטקטורה באבטחת הסייבר
  • אבטחה של רשת התקשורת, המערכות, האפליקציות והמידע
  • תגובה לאירועים
  • אבטחת הטכנולוגיה המתפתחת

הקורס מיועד לאנשי מקצוע העוסקים בביקורת מערכות מידע, בביקורת פנימית, ניהול סיכונים, ציות, אבטחת מידע וממשל תאגידי המעוניינים לרכוש, באופן מתודולוגי ומובנה ידע בתחום ההגנה במרחב הסייבר​.

הקורס מכשיר את בוגריו לגשת למבחן הסמכה ®
Cybersecurity Fundamentals - ISACA
לא נדרש ידע מקצועי מוקדם בתחום הסייבר.
הקורס מועבר במתכונתו המלאה בהיקף 24 שעות 
במסגרת קורס CISO44 של האוניברסיטה.


ההשתתפות במתכונת מקוונת ZOOM
ימים: שני וחמישי בין השעות 17:30-21:30
30/05/2021; 02-09-13-16-20/06/2022

הסילבוס מבוסס על התכנים המקוריים של
הסמכת ההגנה במרחב הסייבר CSX-F של ISACA 
אין חובה להשתתף בקורס CISO המלא. 
למסיימי הקורס תוענק תעודת השתתפות והכרה ב 20 שעות CPE
עלויות:
2,000 ₪ לחברי ISACA ישראל
2,500 ₪ לחברי לשכה אחות
3,000 ₪ לאחרים
1,500 ₪ לסטודנט [בהצגת תעודה לשנת הלימודים האקדמית הנוכחית]


המחיר כולל ספר קורס מקוון eBook מקורי של ISACA.