ACTIVE_TRAI_...
משרד המשפטים מפעיל מערך חירום לטיפול בבקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה למשפחות החללים והנרצחים
משרד המשפטים הקים מערך חירום לטיפול בבקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה למשפחות החללים והנרצחים במלחמת "חרבות ברזל".
 
במסגרת המערך יפעל מוקד שיעניק טיפול מקצועי ומהיר לפונים עצמם ולבאי כוחם, לרבות הדרכה לגבי אופן הגשת הבקשות, והכוונה משפטית בנושאים הנוגעים לענייני ירושה, כל זאת במטרה לסייע למשפחות החללים והנרצחים בשעתם הקשה ביותר. הגשת בקשות בעניינם של החללים והנרצחים פטורה מאגרות. 
 
עובדי מערך החירום ברשם הירושה יסייעו בקיצור תהליכים בירוקרטיים באמצעות צמצום המסמכים שיידרשו מהמשפחות וכן באמצעות אמצעים טכנולוגיים מתקדמים שמאפשרים הגשה מקוונת פשוטה  ויעילה. הסתייעות במערך החירום עתידה לקצר את זמני הטיפול בבקשה למחצית הזמן לפחות, כך שזמן הטיפול המירבי בבקשה יעמוד על כ-20 ימים.
 
נציגי מערך החירום יספקו מענה אנושי באמצעות מוקד טלפוני שמספרו 077-7716411 בין השעות 8:00-18:00. ובדוא"ל M.HARAVOTBARZEL@JUSTICE.GOV.IL.
פרסום זה מוגש כשירות כללי ללקוחות וידידי המשרד ואינו תחליף לעצה משפטית פרטנית. איננו ממליצים לפעול על פי המידע המובא לעיל ללא קבלת עצה משפטית מגורמים מוסמכים, בהסתמך על העובדות והנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
עו"ד גיא שגיב
שותף מוביל, ניהול הון אישי והעברה בין-דורית
guys@arnontl.com
עו"ד אבי שון
ניהול הון אישי והעברה בין-דורית
avis@arnontl.com