Israel_Eng4c
CISM-Horizon...
____________...
שימו לב: 10/06/2021 - ייפתח קורס 
יסודות ההגנה במרחב הסייבר
Cybersecurity Fundamentals CSX-F
בשיתוף המערך לתכניות ייעודיות 
אוניברסיטת בר אילן 
מרצה: הלל קוברובסקי CSX-F
מרצה בכיר; יועץ רב-תחומי להגנת סייבר וחדשנות כאסטרטגיה עסקית 
הקורס מיועד לאנשי מקצוע העוסקים בביקורת מערכות מידע, בביקורת פנימית, ניהול סיכונים, ציות, אבטחת מידע וממשל תאגידי המעוניינים לרכוש, באופן מתודולוגי ומובנה ידע בתחום ההגנה במרחב הסייבר​.

הקורס מכשיר את בוגריו לגשת למבחן הסמכה ®
Cybersecurity Fundamentals - ISACA
לא נדרש ידע מקצועי מוקדם בתחום הסייבר.
הקורס מועבר במתכונתו המלאה בהיקף 24 שעות 
במסגרת קורס CISO42 של האוניברסיטה.
בנוסף, ישולבו בקורס בשתי הרצאות אורח


ההשתתפות במתכונת מקוונת
ימים: שני וחמישי בין השעות 17:30-21:30
10-14-17-21-24-28/6/2021; 1-5/07/2021

הסילבוס מבוסס על התכנים המקוריים של
הסמכת ההגנה במרחב הסייבר CSX-F של ISACA 
אין חובה להשתתף בקורס CISO המלא. 
למסיימי הקורס תוענק תעודת השתתפות והכרה ב 20 שעות CPE
עלויות:
2,000 ₪ לחבר ISACA ישראל
2,500 ₪ לחברת לשכה אחות
3,000 ₪ לאחרים
1,500 ₪ לסטודנט [בהצגת תעודה לשנת הלימודים האקדמית הנוכחית]


המחיר כולל ספר קורס מקוון eBook מקורי של ISACA.