New_logo_25
____________...
סדנת נובמבר במסגרת ISACA COLLEGE 
כיצד לבצע ביקורת הגנה בסייבר בהתאם לתורת ההגנה של מערך הסייבר הלאומי
סדנה ליישום הנחיות מערך הסייבר הלאומי עבור ארגונים מקטגוריה א'*

הסדנה תתקיים בימי שני, בתאריכים 9+16/11/2020
בין השעות 16:00-18:00
(מקום יימסר סמוך למועד. בהתאם להנחיות, ייתכן שהסדנה תועבר בזום)

(*) ארגונים הנמנים בקטגוריה א', על פי תורת ההגנה, הינם ארגונים המעריכים כי אם יתרחש אירוע סייבר בארגונם, עלות הטיפול באירוע תהיה נמוכה מ- 500,000 ₪.
מרצים
יובל שגב
ראש מרכז מתודולוגיה ובדיקות חוסן, אגף תשתיות עמידות, מערך הסייבר הלאומי.

חנן טויזר רו"ח, CISA​
מנהל מחלקת ביקורת מערכות מידע וסייבר, שותף בפאהן קנה ניהול בקרה,
בעל ניסיון של 20 שנה בתחומי הטכנולוגיה.
מייעץ למגוון רחב של ארגונים בתחומי אבטחת המידע והסייבר.
במסגרת ISACA COLLEGE גיבשנו תכנית סדנאות מגוונת ל 2020
התכנית מאפשרת רכישה של מספר כניסות.
אתם מחליטים איך לנצל אותם.
אפשר לנצל את כל הכניסות על סדנה אחת למספר עובדים,
או לחילופין מספר סדנאות ותמהיל עובדים שונה בכל פעם.
נשמח לראותכם
**************
ההשתתפות מזכה ב 4 שעות CPE 
למידע נוסף: 03-6910093