אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
שלום ,

קבוצת הראל היא אחת מקבוצות הביטוח והפיננסים הגדולות בישראל. כקבוצה מובילה במשק הישראלי, הראל רואה חשיבות עליונה בכל הקשור לאחריות תאגידית.

לאחרונה פרסמה חברת הראל את דו"ח האחריות התאגידית הדו-שנתי המעודכן שלה, הנכתב ברוח עקרונות הדיווח של ה-GRI ומתייחס לביצועי החברה בשנים 2013-2014.
2_1

הדו"ח פורס בהרחבה את העקרונות שמנחים את פעילות החברה, את מדיניותה ואת המהלכים המרכזיים שבוצעו בתחומי האחריות התאגידית: מעורבות בקהילה, איכות השירות, עובדים וסביבת עבודה, אתיקה וממשל תאגידי ואחריות סביבתית.
 
4_0
הדו"ח מתייחס למהלכים מעניינים מהשנתיים האחרונות דוגמת הכללת פרמטרים סביבתיים ואתיים בתהליכי הרכש, סקרי אתיקה לספקים, הטמעת מערכת "מעבירים הלאה" לשימוש חוזר של עובדים בציוד החברה שיצא מכלל שימוש ועוד.
 
בדומה לדו"ח הקודם שפורסם על ידי החברה, גם מסמך זה ישמש כמצע עליו תבסס בהמשך את מאמציה לשיפור ביצועים ושיפור איכות ועומק הדיווח.

מוזמנים לעיין
בדו"ח המלא.

לקבלת עותק מודפס של הדו"ח, ניתן לפנות למרב רטן-בית דגן meravra@harel-ins.co.il או לדורון לוי doronle@harel-ins.co.il, אחריות תאגידית הראל.
5_1