אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

שלום ,


קבוצת לאומי פרסמה השבוע את דוח האחריות התאגידית השישי שלה, המסכם את פעילותה בשנת 2014 ומבטא את מחויבותה למחזיקי העניין.

מנכ"ל הבנק, רקפת רוסק עמינח: "אסטרטגיית הבנק מתאפיינת בהסתכלות נרחבת וארוכת טווח, שמטרתה לשרת את טובתם של כלל מחזיקי העניין בקבוצה, הן בהווה, והן בעתיד".

הדוח מפרט את הדרכים בהן יוצרת הקבוצה ערך ללקוחות, לעובדים, לקהילה, לספקים ולסביבה ומתמקד ב-11 נושאים שזוהו כמהותיים לפעילותיה ולמחזיקי העניין שלה.

הדוח החדש נכתב בהתאם לתקן הדיווח של GRI-G4, ברמת השקיפות הגבוהה ביותר והוא מתייחס לפעילות קבוצת לאומי בישראל ובעולם.

אנו מזמינים אתכם לבקר
באתר "לאומי פלוס" ולעיין בדוח המלא. 

כמו כן, נשמח לשמוע את דעתכם על הדוח באמצעות מייל לכתובת: hadas.eytan@bankleumi.co.il 
ktunh
לזרקורים קודמים: