Header
מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי                           מידעון מספר 7 | יולי 2016
493339904
Activities_T...
קיימנו במחצית הראשונה של 2016 שלוש פעילויות אסטרטגיות חשובות:
Photo1-264X150
כנס המהלך האסטרטגי
מאת: אסף לבנון
איך ניתן לייצר ולהוביל שינויים אסטרטגיים מחוללי צמיחה באזור הנגב בכלל ובאר שבע בפרט? בכנס המהלך האסטרטגי דנו מר רוביק דנילבץ', ראש עיריית באר שבע, פרuפ' צבירן, דקאן הפקולטה לניהול, אנשי אקדמיה ועסקים במהפכה המשמעותית שעובר הנגב.
photo-350X100
תחרות SICC
מאת: ד"ר ליאור שוחט

התחרות השנתית הבינלאומית לניתוח אירועים אסטרטגיים 2016
 (SICC - Sofaer International Case Competition)

 
Books_Title_1
פורום הגבלים עסקיים
מאת: ד"ר רועי שלם וד"ר טל מופקדי

אכיפה פרטית היא מעין אחות חורגת של הרגולציה, ופועלת במקביל לפעולות האכיפה שמבצעים הרגולטורים. במובנים מסוימים היא כמעט מיקור חוץ של הרגולציה – היוזמה לצעדי האכיפה נעשית על ידי גורמים שאינם חלק מרשויות הרגולציה, והיא מתבררת ברובה בין כתלי בית המשפט. 
Activities_T...
Photo1-264X150
עם הפנים לסין
מאת: גבע קרא עז

בכנס שנערך בפקולטה שקיים המכון בשיתוף 
מכון פרלמן בראשות פרופ' גדי אריאב, התייחס
פרופ' אהרון שי, מהחוג ללימודי מזרח אסיה, 
למערכת היחסיםבין סין לישראל והמזרח התיכון.
Activities_T...
Photo1-264X150
חוסן ארגוני במציאות של
שינויים תכופים
מאת: ד"ר רוית כהן מיתר 
העידן שבו אנו חיים, מאופיין בחוסר ודאות גאו-פוליטית ושינויים תכופים,  ומחייב גמישות ארגונית וחוסן ארגוני. 
Sign_0
טלקום בישראל- איך ממשיכים מכאן?
הכנס מתקיים במסגרת פורום הגבלים עסקיים ורגולציה של מכון  אלי הורביץ לניהול אסטרטגי. בכנס ישתתפו רגולטורים, אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע מהשוק הפרטי. את הכנס יפתח מנכ“ל משרד התקשורת,
מר שלמה פילבר, וישתתפו בו מנכ“לים ובכירים מתחום התקשורת