אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן   \ נרשם חדש? יש לאשר הצגת תמונות במייל
logo_-_____
c82652760c5b...
ניוזלטר: 273 בחוקותי  - חג הפנימיות
בס"ד

שלום ידידים יקרים,
השבוע חל ל"ג בעומר. מעבר להיותו היום שבו פסקו תלמידי רבי עקיבא למות במגיפה, זהו יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי- זכר צדיק וקדוש לברכה.
רבי שמעון, בעל ספר הזוהר, הנחיל לנו סודות רבים בחיבורו. דרכו ניתן ללמוד מהי באמת דרך ה' וכיצד יש להלך בה באופן אמיתי. רבים ניסו להבין את חיבורו הקדוש של רשב"י, יש שלמדו אותו מבלי להבין, באמונה כי עצם קדושתו תשפיע עליהם.

רבינו הקדוש, בעל הסולם זצ"ל, כתב פירוש לספר הזוהר ההופך את ספר הזוהר לנגיש יותר עבורנו. פירושו מביא את חכמת הקבלה הנסתרת לפתחו של יהודי הרוצה להתעמק ולהבין. בעת שזכה לסיים את פירושו, כתב בעל הסולם מאמר שמתוכו אנו מצטטים לכם בהמשך.

ספר הזוהר הקדוש הוא צוואתו של רשב"י. אם אנו רוצים להלך בדרכיו, עלינו ללמוד את ספר הזוהר.

בבית מדרשנו, התחלנו לפני שלוש שנים דף היומי בספר הזוהר עם פירושו של בעל הסולם. בכל יום, מלמד הרב אדם סיני שליט"א שני שיעורים בספר הזוהר, אחד למתקדמים ואחד למתחילים. כל השיעורים מועלים לאתר "הסולם" ולערוץ שלנו ביוטיוב.

הקדישו מספר דקות ביום ללימוד ספר הזוהר. האמינו שלא בכדי רצה רשב"י ולאחריו בעל הסולם שנלמד את פנימיות התורה ונפיץ אותה.
שניהם ממש התייחסו ללימוד זה כתחילת הגאולה.

הצטרפו אלינו! אין זה משנה מאיפה מתחילים, הצטרפו איפה שאתם, יש עוד חמש שנים לסיום, כל מצטרף תורם את חלקו לקיום צוואת גאולה מופלאה זו.

בהמשך הניוזלטר פוסט שבועי מאת הרב אדם סיני שליט"א על ל"ג בעומר- חג הפנימיות.
כמו כן, פוסט מרגש על זוגיות וחשיבותה של תקשורת אמיתית ללא זיוף בין בני זוג.

אנו מאחלים לכם ולנו שנמשיך להפיץ את פנימיות התורה בעולם, שנלמד ונדאג לאחינו עם ישראל שילמדו כולם כי היא תחילת גאולתנו.
שבת שלום לכולכם!

 
הקורס שכולנו חיכינו לו!!! קורס התבוננות  
c82652760c5b...
 {לחץ על התמונה לסיליבוס}
ציטוט מתוך "מאמר לסיום הזוהר"- מאת בעל הסולם זצוק"ל

"....וכבר אמרנו שהדביקות השלימה וההשגה השלימה מתחלקת לקכ"ה מדרגות כוללות, ולפי זה מטרם ימות המשיח אי אפשר לזכות בכל קכ"ה המדרגות. ויש ב' הפרשים מכל הדורות לדורו של המשיח:

א) שרק בדורו של המשיח אפשר להשיג כל קכ"ה המדרגות ולא בשאר הדורות. 
ב) שבכל הדורות בני עליה שזכו להשגה ולדביקות מועטים הם, כמ"ש חז"ל על הכתוב אדם אחד מאלף מצאתי, שאלף נכנסים לחדר וכו' ואחד יוצא להוראה, דהיינו לדביקות ולהשגה, כמו שאמרו ומלאה הארץ דעה את ה' וגו'. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. 

חוץ מרשב"י ודורו, דהיינו בעלי הזהר, זכו לכל קכ"ה המדרגות בשלימות, אעפ"י שהיו לפני ימות המשיח. שעליו ועל תלמידיו ז"ל נאמר חכם עדיף מנביא. וע"כ נמצא הרבה פעמים בזהר, שלא יהיה כדור הזה של רשב"י עד דורו של מלך המשיח. ולפיכך עשה חבורו הגדול רושם חזק כל כך בעולם, כי סודות התורה שבו תופסים קומת כל קכ"ה המדרגות, ולפיכך אמרו בזהר שספר הזהר לא יתגלה, אלא באחרית הימים, דהיינו בימות המשיח. כי אמרנו שאם מדרגות המעיינים אינן בכל השיעור של מדריגת המחבר לא יבינו רמזיו משום שאין לשניהם השגה משותפת, וכיון שמדריגת בעלי הזהר היא בכל הגובה של קכ"ה מדרגות, אי אפשר להשיגם מטרם ימות המשיח. נמצא שבדורות שלפני ימות המשיח אין השגה משותפת עם בעלי הזהר, וע"כ לא הי' יכול הזהר להתגלות בדורות שקדמו לדורו של המשיח. 

ומכאן הוכחה ברורה שכבר הגיע דורנו זה לימות המשיח, כי עינינו הרואות שכל הביאורים על ספר הזהר שקדמו לנו, לא ביארו אפילו עשרה אחוזים מהמקומות הקשים בזהר, וגם במקצת שביארו, סתומים דבריהם כמעט כדברי הזהר עצמו. ובדורנו זה זכינו לפירוש "הסולם" שהוא ביאור מלא על כל דברי הזהר. 

ומלבד זה שאינו מניח דבר סתום בכל הזהר בלי לפרשו, אף גם הביאורים מיוסדים על פי השכל העיוני הפשוט, שכל מעיין בינוני יכול להבינם. ומתוך שנגלה הזהר בדורנו זה, הרי זו הוכחה ברורה שאנחנו נמצאים כבר בימות המשיח בתחילתו של אותו הדור שעליו נאמר ומלאה הארץ דעה את ה' וגו.'

היוצא מדברינו, שדורנו זה הוא הדור של ימות המשיח. ולפיכך זכינו לגאולת ארצנו הקדושה מידי הנכרים. גם זכינו להתגלות ספר הזהר שהוא תחילת קיום הכתוב ומלאה הארץ דעה את ה' וגו'. ולא ילמדו עוד וגו'. כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, אבל בשתי אלה זכינו רק בבחינת נתינה מהקב"ה, אבל אנו לידינו עוד לא קבלנו כלום, אלא שניתנה לנו הזדמנות בזה להתחיל בעבודת השי"ת, לעסוק בתורה ובמצוות לשמה, שאז נזכה להצלחה גדולה ככל המובטח לדורו של המשיח, מה שלא ידעו כל הדורות שלפנינו, ואז נזכה לזמן הקבלה של שתי אלה: "שלימות ההשגה" ו"הגאולה השלימה......"


 
8ec37aa8dc63...
הפוסט השבועי של הרב אדם סיני שליט"א
ל"ג בעומר - חג הפנימיות


השמחה
ראוי, שהשמחה הגדולה בל״ג בעומר, תנבע מהידיעה שיש שורש בעם ישראל, שהוא רשב״י. שורש זה הוא המאפשר לנו את החיים האמיתיים של רציפות הנשמה, את הגילוי האמיתי של הטבת הבורא יתברך. ההיצמדות לרשב״י היא המאפשרת את ביטול המוות, הנובע מהנפרדות שהתגלתה בחוסר הכבוד שנהגו תלמידי ר׳ עקיבא זה בזה.

אין הגדלות של הפרטים קובעת את החיות, אלא דווקא החיבור והיכולת לייצר הרמוניה ביניהם, היא המאפשרת את החיות וביטול המוות.

מצב ההסתרה הוא מצב של חשכה - של גלות. בהיות האדם בהסתרה, אין הוא רואה את גדלות הבורא יתברך וכל כולו טמון בהסתכלות של פרטיותו, של צד המחלק שבו. החלוקה היא גם שלו עצמו מהכלל וגם של הכלל מהבורא יתברך. במצב זה אין האדם יכול להיות בשמחה.

הנקודה החיצונית היא המחלקת, הפנימית היא המאחדת.

כל אחד ודאי חווה לא פעם את הצורך באהבה. כל אחד מאתנו מכיר את התחושה של הרגש הפנימי העמוק, שאינו מצוי ביד או ברגל, אפילו לא בלב, אלא בפנימיותו של כל אחד מאתנו - בנשמתו, בנקודה שבלב הצריכה להתפתח לנשמה.


חיצוניות התורה לעומת פנימיות התורה
גילויו של ספר הזוהר הוא התיקון העצום והגדול שהביא רשב"י לעולם. ספר זה הוא הבסיס לגילוי של פנימיות התורה לעם ישראל ולעולם כולו. הוא הבא לגאול אותנו מהמוות, המצוי בהסתרה של מצב הגלות. ומי כרבנו ״בעל הסולם״ נאמן להיות ממשיך דרכו, בגלותו את כל צפונות הזוהר ב״פירוש הסולם״, לכל המחפשים את הדרך העולה בית אל.

כל המפריעים ביודעין או שלא ביודעין להתגלות חכמת הקבלה והזוהר בעולם, מעכבים הם את הגאולה וגורמים לעניות וחרב וביזה.


אחריות אישית
יכולים היינו לצעוק למפריעים ההם בראש חוצות, ״עוכרי ישראל, עוכרי הגאולה״, אך דרך הפנימיות היא להפנות את האחריות לעצמנו. אנו המתיימרים לרצות להתעסק בפנימיות התורה, צריכים לשאול את עצמנו, ״האם עשינו די? האם אנו שליחים נאמנים לאותה פנימיות? האם יכולים הללו להסתכל עלינו ולהתקנא במידותינו, או שמא אנו הם אלו המתרשלים בתפקידנו ואיננו מייצגים כראוי את פנימיות התורה״?

ובכן חברים יקרים, כל מי שקרא דברים אלו עליו מונחת המלאכה, על צווארו מונחת החרב, חרבה של כלל ישראל. מבקשת חרב זו את אכילת עץ החרובים - תיקון העולמות החרבים, עם מים חיים, שהם מי התורה.

מסוגלים אנו לכך, ובלבד שנגביר את עבודתנו הפנימית והחיצונית באהבת חברים ובאהבת ישראל, כי זו העבודה היא למעלה מכל ומעל הכל.

ונזמר לעצמנו את מילות השיר של ה״נעם אלימלך״ עם ניגון חסידי:
״אדרבא, אדרבא תן בליבנו,
שנראה, שנראה כל אחד,
מעלת, מעלת חברנו,
ולא, ולא חסרונם״.

"ואהבת לרעך כמוך אני ה'", זה כלל גדול בתורה.
הרב אדם סיני

 
משפט השבוע:
 

"פעל את המחשבות ואל תשאירן במקומן ללא תנועה. המחשבות, חלקן לפחות, נועדו לא רק להחשב, אלא גם להעשות"
 

עמ' 268
12631415_123...
 ציטוט נבחר:


"האם מה שאתה חושב כאמת, אתה גם חי? עוד בדוק, האם מחשבותיך מעוגנות בתוך שיטה, או שמא מחשבות מפוזרות הן ורק מזדמנות?

לפעול מתוך שיטה זה אומר, שישנם יסודות בלתי משתנים. ישנן אמיתות מסגרת שנובעות מיסודות אלו. נוצרים חוקים ועקרונות על פיהם חיים. יש חוקת שפיטה מסודרת, היררכית.

בשני מקרים אלו על האדם לשנות את הלכי התנהגותו ביחס למחשבות. אם יפעל האדם ולו את שתי הפעולות הנ"ל, אז ישתנו חייו לטובה. דהיינו:

א. לפעול את מה שאתה חושב כאמת. 
ב.  ליצור שיטה למחשבותיך.
כמובן שישנן עוד פעולות שעל האדם לעשות , אך באלו השתיים טמונות מרביתן של הפעולות המעשיות"

 
         עמ' 268
_____0
טיפ זוגי שבועי על אדני חכמת האמת- מאת הרב אדם סיני
תקשורת אינטימית 

הצורך לְרַצּוֹת את העולם, את בן הזוג, עוברת דרך שקר עצמי וחוסר אותנטיות. היכולת להיות נאמן לצד השני מחייבת שכל אחד מבני הזוג המשדר דבר מה לצד השני, יהיה נאמן לרגשותיו, למחשבותיו, לרצונותיו. 

כאשר האדם מרוכז באופן נקי בפנימיותו, יכול הוא להיות קשוב לרגשותיו ואותן לספר לבן ובת הזוג. הצורך להיות בסדר, להיות מופעלים ממה שאנו רוצים שיחשבו עלינו, מההתניה החברתית ש"הדביקו" לנו לנו ולא מעצמנו, גורמת להיות לא נאמנים לעצמנו באופן מתמיד. הרגשה זו עוברת במוקדם או במאוחר לבן ובת הזוג.

כיצד את רוצה שבעלך יאמין לך אם את לא מאמינה לעצמך? כמה כעס ותסכול יכולים להתערבב בנפשך כאשר את חשה שבעלך אינו מאמין לך?
מדוע שתבקשי שהוא יאמין לך אם את לא מאמינה לעצמך?

תקשורת כנה מתחילה בהתבוננות פנימית
הפחד לְרַצּוֹת משתק את האדם. הקשר נבנה על הסכמות הדדיות מעורפלות, אולי מנומסות אבל מאוד לא אמתיות. כאשר אינך רוצה להיות במצב מסוים עם אשתך, אין טעם לזייף. אין צורך לקבל כאב ראש או להיות עסוק מאוד, אמור באופן הפשוט והאמתי את תחושותיך.

אשתי תקבל את הנאמנות שלי לעצמי?
בעלי יקבל את תחושותיי כפי שהם?

הזוגיות צריכה לנוע לתקשורת כנה. יכולת ההכלה של בני הזוג האחד את האחר חייבת לאפשר לצד שכנגד את האפשרות לומר את מקומו מבלי להרגיש מואשם, לא בסדר. יש לקבל את המצב הרגשי של הצד האחר כעובדה. 

האשמת הצד השני על מה שהוא, מייצרת סביבה של חוסר אמינות. היא כמעט מכריחה את הצד האחר לשקר, להסתיר, לעגל פינות. האם נכון שאנו בעצמנו ניצור סביבה זוגית של חוסר נאמנות, כאשר נאמנות כל כך חשובה לנו?


אהבה שקרית
כאשר הצד השני אוהב אותנו על מה שאנחנו לא, כיצד אנו מסתדרים עם זה?
האמת היא, שאנחנו מנסים להסתיר זאת מעצמנו. גם אנו לא אוהבים את העצמי המזויף הזה ולכן מנסים להדחיק את ההתמודדות עמו. אנחנו מנסים "למכור" אני אחר, מזויף. המציאות מכריחה אותנו לפגוש אות עצמנו. ברגעי משבר אנחנו מבינים שאי אפשר יותר לזייף. כאשר אדם מגיע להכרה זו הוא חוזר בתשובה בזוגיות. הוא יודע שאם לא ידבר בישרות פנימית, הוא בונה זיוף.


פחד 
ומה אם היא לא תרצה אותי אם אומר לה מי אני? מה אם לא תאהב אותי? אני חייב שהיא תרצה אותי, שתרגיש שאני האחד והיחיד עבורה.
אלו המחשבות שעוברות בראש.


אהבה
אהבה היא לא צורך. אהבה נובעת מחופש ואמת רגשית. לא ניתן לבנות אהבה על אני חייב. הצרכים וההזדקקות יוצרת פחדים. הם נובעים מהגופניות והתפיסה החומרית.

החופש לחיות את מי שאתה מאפשרת לך לאהוב באמת. מאפשרת לך לפגוש את המקום בתוכך שכאשר תאהב ממנו, כאשר הוא יהיה זה שנאהב, אז תוכל לומר בפה מלא יש כאן אהבה.

תקשורת כנה עם עצמנו היא המפתח לתקשורת כנה בזוגיות, תקשורת כנה מאפשרת אהבה אמתית ולא זיוף מתמשך.

הרב אדם סיני
המומלצים:
12631415_123...
tumblr_nrqbk...
לג בעומר- מאור ושמש
12440703_100...
החברים כותבים: אם את פנימיות הדברים מחפש אני, לשם מה לי חיצוניות?
_____0
הדף היומי בזוהר- ריכוז שיעורי השבוע
12631415_123...
d25f5fc9-5a1...
d25f5fc9-5a1...