____________...

חברות יקרות ושותפינו לדרך, 

קמפיין מימון ההמונים של קו לעובד הסתיים בהצלחה, לאחר שגייסנו בעזרתכם למעלה מ-480,000 ש"ח להמשך הפעילות. תודה מקרב לב מכולנו! 

589 תורמים הביעו בנו אמון ובחרו להתייצב לצד קו לעובד ולצד העובדים בזמן מלחמה, בשעה בה הצורך רב והמשאבים מצטמצמים, וקבעו כי זכויות עובדים אינן מותרות. יחד נמשיך וניאבק למען אוכלוסיות עובדים המתמודדות עם מצב חירום מתמשך ומצוקה הולכת וגוברת. יחד נחזק את ההגנות עליהן.  

בחסות המלחמה היינו עדים לניסיונות המדינה להתעלם מעובדים הנמצאים בשוליים החברתיים של ישראל והתייצבנו בכל זירה כדי לדרוש עבורם נראות וצדק. בדוח שפרסמנו לאחרונה, "מלחמה ואבטלה", ריכזנו את הממצאים המצביעים על כך שהמדינה שכחה מיליוני עובדים ולא דאגה עבורם לרשת הגנה אפקטיבית. בהיעדר מדיניות מצד המדינה, אנו פועלים לשינוי, מצביעים על הכשלים ומסייעים לעובדים שנקלעו למצוקה מתגלגלת.  

הורגלנו שבמצבי חירום המדינה אינה נותנת דעתה על נושאים חברתיים, אינה מגנה על עובדים שנפגעים ואינה נערכת כדי לפצות אותם - את כולם - בזמן אמת. היעדר מדיניות סדורה ואנושית מפקירה מיליוני בני אדם לחסדי החלטות המתקבלות מעל לראשם, בדיעבד, כך שרבים לא יראו כל פיצוי גם בסוף התהליך. הפעם הצלחנו להבקיע את חומת האדישות וקידמנו הצעת חוק להגנה על עובדים שעתיים בחירום. היא מתהווה ברגעים אלו, בגיבוי חברי כנסת ומקבלי החלטות. 

 שנים רבות עבדנו כדי להגיע לרגע הזה. 

בזכותכם.ן, ובזכות התמיכה הציבורית המרגשת שקיבלנו במהלך הקמפיין, נמשיך לפעול כדי להפוך את המקום הזה לקשוב ונגיש יותר:

  • נתגבר את הקו החם - ריבוי הפניות מתחילת המלחמה הבהיר שהקו החם זקוק לטיפוח והגדלת המשאבים, כדי שנוכל לתת מענה יעיל ומהיר לאלפי העובדים הזקוקים למידע ועצה, הדרכה וליווי. בשנה הקרובה נעבוד על שיפור דרמטי של השירות הזה. 
  • נעמיק את הקשר עם הפריפריה הכלכלית-חברתית - קו לעובד צומח מהשטח, מהצרכים הבוערים של עובדים מוחלשים בישראל, וניכר שלאור התהפוכות שעוברות על הפריפריה הכלכלית-חברתית בישראל - הצורך בשירותים שלנו עצום. בשנה הקרובה נרחיב את קבלת הקהל והסדנאות המקצועיות שלנו בדרום, במקומות בהם הפרנסה אינה מצויה בשפע אך הפרת זכויות עובדים שגורה ונרחבת.
  • נוביל את המאבק למען שוק עבודה הוגן ושוויוני - יחד עם שותפינו למאבקים העקרוניים, נזכיר מעל כל במה את העובדים שאינם מעניינים את מעסיקיהם ואת קובעי המדיניות, השקופים בעיני גורמי האכיפה והראשונים להיפגע בכל פעם שהמשק יוצא מאיזון. התרחבות הקואליציות חיונית לקידום מדיניות מיטיבה, והשנה נרחיב ונעמיק אותן. 

המלחמה תסתיים יום אחד ונצטרך להתבונן סביבנו ולאמוד נזקים, להבין מה קרה לנו, אבל המחר מתהווה היום ואסור לנו להוריד את הרגל מהגז גם כשהתותחים רועמים. כאן נרקמת הערבות ההדדית, כאן עובדים במלוא המרץ, וכאן מחפשים מתנדבים נוספים שיעזרו לנו לתת מענה לצרכי השטח. מוזמנים.ות להצטרף אלינו לעבודה, ולתמוך בעשייה של קו לעובד בתרומות. 

שלכם תמיד,

עו"ד אוהד אמר, מנכ"ל קו לעובד