22 בינואר 2015
הסרה מתפוצה
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
מגזין למטייל - פרגנו לעצמכם טעימה חורפית מחו"ל
milamilameta...
מילה מלמטייל:
"העולם הוא ספר ענק, אדם שאינו מטייל בו קורא את אותו דף שוב ושוב" (סט. אוגוסטינוס)