לחץ לקבלת לגרסה הנגישה
אם אינך רואה את הדוא״ל לחץ כאן
 
logo_en_1
עדכון לקוחות:
קול קורא לציבור להצעת הקלות ברגולציה בעקבות
משבר הקורונה ודחיית תשלומי קנסות

10.05.2020
en_headline_...
en_image2
לקוחות ועמיתים יקרים,

בעקבות מגפת הקורונה שהתפשטה בישראל ובעולם, ובעקבות המגבלות החוקיות שצמצמו את התנועה במרחב הציבורי והפעילות העסקית, המשק הישראלי חווה קשיים כלכליים לא מבוטלים, לרבות פגיעה קשה בעסקים וביחידים. למרות ההקלה במגבלות והחזרה המסתמנת לשגרה, תוצאות המשבר עדיין ניכרות, וממשלת ישראל ומשרד המשפטים ממשיכים לפעול על מנת להקל על הציבור, וכעת קוראים לציבור הרחב להציע הצעות להקלות בתחומי הרגולציה.


מהלכים אלה מצטרפים להקלות בתחומי הרגולציה הסביבתית, רישוי עסקים ובטיחות בעבודה, שהבאנו לידיעתכם בעדכון מיום 31.3.2020.
קול קורא לציבור להציע הצעות להקלות בתחומי הרגולציה


ביום 1.5.2020 המחלקה למשפט כלכלי במשרד המשפטים ואגף מדיניות אסטרטגיה במשרד ראש הממשלה הפיצו קול קורא לציבור הרחב, על מנת לקבל הצעות לשינויים או הקלות בתחומי הרגולציה השונים, המעוררים קושי בעת משבר זו.

לפי הקול הקורא, הציבור הרחב, ובפרט עורכי הדין, המגזר העסקי, המגזר השלישי והאקדמיה, מתבקשים להעלות את התייחסותם בנוגע לדרישות או הוראות בירוקרטיות אשר בהן מתעורר קושי בעקבות משבר הקורונה, וכן לגבי צרכים שונים המתעוררים בתקופה זו, ודורשים את היערכות הרשויות השונות. בייחוד, מתבקשת התייחסות לנושאים אשר יש להם השפעה רוחבית על אוכלוסיות או מגזרים שונים, על מנת להעניק סיוע רחב ככל הניתן.
יודגש כי הקול הקורא אינו מתייחס למענקים, תשלומים כספיים או הקלות בכל הנוגע לקשרים חוזיים.

על מנת להגיש את ההצעות לשיפור, פורסם שאלון למילוי פרטי ההצעה ומגישה. את ההצעות יש להגיש עד ליום 13.5.2020.
גם אנחנו פונים אליכם, לקוחות ועמיתים יקרים, לשתף אותנו בתחומי הרגולציה ובהליכים הבירוקרטיים שמערימים עליכם קשיים בעת הזו, על מנת שנוכל לסייע לכם בהסדרת אותם תחומים מול הרשויות המתאימות. צוות המשרד עמל גם בימים אלה על מנת לסייע לקהל לקוחותיו, ונשמח לעמוד לרשותכם.
דחיית מועדי תשלום קנסות


ביום 14.5.2020, יפוג תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות), תש"ף – 2020 ("התקנות"), אשר דוחות תשלומי קנסות שמועד התשלום שלהם הוא מיום 10.3.2020 ואילך, עד לתום תוקף התקנות.

לפי התקנות, הקנסות שתשלומם נידחה הם כל הקנסות שנקבעו בהחלטה של בית משפט, קנסות מנהליים לפי חוק העבירות המנהליות, וכן קנסות לפי חיקוקים אחרים, כמו חוק התכנון והבניה, קנסות על התחייבות להימנעות מעבירה או קנסות שהוטלו מכוח כל דין אחר. לעומת זאת, לא נדחו קנסות שהוטלו מכוח תקנות שעת החירום, שהותקנו בעקבות משבר הקורונה.

לפי התקנות, כל קנס שמועד התשלום שלו חל בתקופה האמורה, נדחה עד לאחר תום תוקפן של התקנות. כך גם בוטלו ריביות בגין פיגורים בתשלומי קנסות שהצטברו מיום 10.3.2020 ואילך, ומי ששילם ריבית כאמור יהיה זכאי להחזר שלה.

עוד נקבע כי קנסות שהוטלו לפני כניסת תוקף התקנות, ובית משפט קבע כי אלו ישולמו בתשלומים, התשלום בעבורן יידחה רק אם משלם הקנס פנה בכתב לרשות אשר לה ישולם הקנס, בבקשה לדחות את מועד התשלום.

באותו האופן, מועדים הקבועים בחוק לגבי הגשת בקשה לביטול קנס או בקשה להישפט בגין קנס, החלים מיום 10.3.2020, נדחו אף הם עד לתום תוקפן של התקנות.

תשומת לבכם לכך שככל שתוקפן של התקנות לא יוארך בשנית, קנסות שמועד התשלום שלהם חל מיום 10.3.2020 יידחו עד ליום 15.5.2020.
למידע נוסף ויצירת קשר:
 
פנינה שפר עמנואל, שותפה
מחלקת איכות הסביבה
מחלקת צווארון לבן ורגולציה

נייד: 052-8333365
pninas@s-horowitz.co.il

ירון דגן, עו"ד
מחלקת איכות הסביבה
מחלקת צווארון לבן ורגולציה

טל: 03-5670790
yaron.dagan@s-horowitz.co.il
ש. הורוביץ ושות׳
רחוב אחד העם 31, תל אביב יפו
טלפון: 5670700 03

s-horowitz.com

חפשו אותנו גם ב:
en_bottom_gray
כל הזכויות שמורות לש. הורוביץ ושות' © 2020.
דיוור זה מיועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין בו משום התחייבות כלשהי לדיוק ו/או שלמות המידע הכלול בו. אין להתייחס ו/או להסתמך על הכתוב כעל ייעוץ משפטי מקצועי או תחליף לייעוץ שכזה. הסתמכות על תוכנו של דיוור זה ו/או שימוש בו, לא ייצרו בשום אופן יחסי עורך-דין – לקוח בינך לבין ש. הורוביץ ושות' ולא יהיה בהם כדי להטיל על ש. הורוביץ ושות' אחריות כלשהי לתוצאות שתגרמנה מכך. תוכנו של דיוור זה והזכויות בו יישארו בכל עת בבעלות ש. הורוביץ ושות'.